Despre indexarea şi majorarea impozitelor şi taxelor locale

769

Impozitele și taxele locale sunt reglementate prin Titlul IX Impozite şi taxe locale din Codul fiscal, prin Normele metodologice de aplicare ale prevederilor Titlului XI din Codului fiscal, prin Anexa nr. 1 la Normele metodologice și prin hotărârile autorităților deliberative a administrației publice locale.

Hotărârile Guvernului privind indexarea impozitelor și taxelor locale modifică Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Nivelurile impozitelor și taxelor locale au fost stabilite prin:
– 2004-2006 – HG 44/2004 – normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
– 2007-2009 – HG 1514/2006
– 2010-2012 – HG 956/2009
– 2013-2015 – HG 1309/2012.

Autorităților deliberative a administrației publice locale sunt:
– Consiliile locale ale orașelor și comunelor,
– Consiliului General al Municipiului Bucureşti și
– Consiliile județene.

Ce rol are ADMINISTRAȚIE CENTRALĂ?
Guvernul/Parlamentul decid:
– care sunt categoriile de impozite şi taxe locale și modul de calcul al acestora [prin Codul fiscal];
– cota de impozitare pentru pers.fizice (0,1%) și intervalul cotelor de impozitare pentru pers.juridice (0,25% – 1,50%) [prin Codul fiscal],
– valoarea (nivelul) inițială și indexarea/ajustarea/actualizarea ANUALĂ a valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a amenzilor [prin Hotărâre de guvern];
– indexarea obligatorie O DATA LA 3 ANI a valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a amenzilor, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare [prin Hotărâre de guvern];
– o serie de scutiri și facilități,
– nivelul maxim (10%) al bonificației pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport,
– cota de impozitare adițională maximă (20%).
– rangul localităților [LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001]

Ce rol are ADMINISTRAȚIE LOCALĂ?
Autoritățile administrației publice locale pot decide:
– alte scutiri și facilități la plata impozitelor și taxelor locale
– cote adiționale la impozitele și taxele locale, dar nu mai mult de 20% față de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului,
– nivelul bonificației pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport,
– Zonele A, B, C şi D în cadrul localității

CONCLUZIE:
În București, nivelul impozitelor și taxelor locale este decis de Consiliul General, primarii de sector și consiliile locale de sector NU AU NICIO ATRIBUȚIE privind stabilirea acestor impozite. Primările de sector doar încasează impozitele și taxele locale.

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare între 0,25% şi 1,50% asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii pentru pers.fizice (lei/mp) și cota de impozitare pentru pers.juridice se stabileşte prin hotărâre a administrației locale, în limitele stabilite de GUVERN prin hotărâre.

Impozitul pe mijloacele de transport (lei/200cmc) se stabileşte prin hotărâre a administrației locale, în limitele stabilite de GUVERN prin hotărâre.

EXEMPLU: Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Valoarea impozabilă în anul 2012 = 806 lei / mp
Valoarea impozabilă în anul 2013 = 935 lei / mp
Procent majorare, conform indexării prin HG 1309/2012: 16%

Valoarea impozabilă a clădiri în 2012 = 10.000 de lei.
Valoarea impozabilă a clădiri în 2013 = 11.600 de lei.
————

Administrația locală a orasului „X” poate decide pentru anul 2013 următoarele:
– aplicarea valorilor impozabile indexate stabilite de Guvern prin HG 1309/2012, sau
– majorarea valorilor impozabile indexate de Guvern prin HG 1309/2012 cu o cotă adițională de maxim 20% (maximă admisă de lege).
– menținerea, majorarea sau micșorarea cotei de impozitare aplicabilă persoanelor juridice, în intervalul stabilit de Guvern (0,25% – 1,50%)

Administrația locală a orasului „X” NU poate decide pentru anul 2013:
– reducerea valorilor impozabile stabilite de Guvern prin HG 1309/2012,
– aplicarea unor valori impozabile mai mici decât cele stabilite de Guvern prin HG 1309/2012,
astfel încât impozitele și taxele locale pentru persoane fizice să rămână la același nivel ca în anul 2012.

CONCLUZIE:
Impozitele și taxele locale vor crește în anul 2013, indiferent de decizia administrațiilor locale, cu trei excepții:

1. Impozitul pe mijloacele de transport, care nu a fost indexat prin HG 1309/2012, întrucât valorile prevăzute la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal au fost aprobate în 2012 prin modificările aduse de Legea nr. 209/2012 la OG 30/2011 și de la data aprobării lor au trecut mai puţin de 3 ani,

2. Impozitele locale pentru persoanele juridice, dacă cotele de impozitare nu sunt majorate de administrațiile locale,

2. dacă în anul 2012, administrația locală a aplicat o cotă de impozitare adițională mai mare de 16% (Exemplu: CONSTANȚA)

EXEMPLU 1: CONSTANȚA Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)
2012
Valoarea impozabilă în anul 2012 = 806 lei
Valoarea impozabilă în anul 2012 CONSTANȚA = 967 lei / mp
Cotă de impozitare suplimentară stabilită de administrația locală = 19,97%
2013
Valoarea impozabilă în anul 2013 = 935 lei / mp
Valoarea impozabilă în anul 2013 CONSTANȚA = 967 lei / mp
Procent majorare, conform indexării prin HG 1309/2012: 16%
Procent majorare, conform cotei adiționale stabilită prin HCL: 3,42%

Procent majorare CONSTANȚA 2012/2013 = 0%

EXEMPLU 2: BUCUREȘTI Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)
2012
Valoarea impozabilă în anul 2012 = 806 lei
Valoarea impozabilă în anul 2012 BUCUREȘTI = 806 lei / mp
Cotă de impozitare suplimentară stabilită de administrația locală = 0%
2013
Valoarea impozabilă în anul 2013 = 935 lei / mp
Valoarea impozabilă în anul 2013 BUCUREȘTI = între 935 lei / mp și 1.122 lei / mp [CGMB nu a publicat hotărârea pe anul 2013, de pe siteul impozitelocale2.ro aflăm că a fost adoptată HCGMB 211/18.12.2012 care stabilește aceleași valori ca în anul 2012, respectiv 2011, stabilite prin HCGMB nr. 220/2011 și HCGMB nr. 340/2010]
Procent majorare, conform indexării prin HG 1309/2012: 16%
Procent majorare, conform cotei adiționale stabilită prin HCGM: ??%

Procent majorare BUCUREȘTI 2012/2013 = între 16% și 39,80%
————

Referitor la Hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale și obligațiile administrațiilor locale:
Codul fiscal prevede:
– prin „Art. 292. Indexarea impozitelor şi taxelor locale”, alin. (2), se dispune că hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale se emite până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an;
– prin „Art. 288. Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale”, alin. (1), se prevede că „Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292”;

HG 1309/2012 prevede la art. 1 (2) că „Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentei hotărâri.”

Din coroborarea acestor prevederi rezultă următoarele:
– Guvernul nu a respectat NICIODATĂ termenul de 30 aprilie, HG 1309/2012 a fost publicată pe 28 decembrie 2012, iar HG 956/2009 a fost publicat pe 24 septembrie 2009, HG 1514/2006 a fost publicat pe 17 noiembrie 2006,
– Dacă Guvernul respectă termenul de 30 aprilie și în anii dintre indexările obligatorii, administrațiile locale ar trebui să adopte hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termenul maxim de „30 aprilie” + „45 de zile lucrătoare” = 3 iulie a anului curent,
– Pe anul 2013, administrațiile locale au obligația să emită hotărâri privind taxele locale până pe 6 februarie 2013.
– Autorităţile locale erau obligate ca până la data de 31 decembrie 2012 să completeze, modifice şi/sau abroge hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

Autor: Andrei TURCANU – partner editor CFNET

- Publicitate -