Ce ordonanţe este abilitat Guvernul să emită în domeniul finanţelor publice şi economie ?

45

Potrivit LEGII nr. 1/2013 din 04.01.2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în domeniul Finanţe publice şi economie Guvernul este abilitat să emită ordonanţe care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
3. modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili;
5. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;
6. modificarea şi completarea legislaţiei privind privatizarea societăţilor comerciale;
7. modificarea şi completarea legislaţiei privind valorificarea creanţelor statului;
8. modificarea şi completarea unor dispoziţii referitoare la legislaţia specifică Fondului pentru mediu.

Abilitarea este valabilă pe perioada de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013,

- Publicitate -