CURS: Managementul riscului în sectorul public

252

BUCUREȘTI 25 – 27 ianuarie 2013 | Echipa Proiect ContaPlus organizează cursul MANAGEMENTUL RISCULUI IN SECTORUL PUBLIC, Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

LECTOR INVITAT:
Marius Tomoiala – presedintele comisiei de pregatire profesionala AAIR, CIA, CRMA.

Locul de desfasurare: Bucuresti – U.S.A.M.V. – Bdul MARASTI nr. 59, Sector 1

TEMATICA ABORDATĂ

Prima cerinta generala in domeniul controlului intern/managerial, cuprinsa in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, se refera la furnizarea unei asigurari privind indeplinirea obiectivelor entitatii publice „prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor”. Prin urmare, ordonanta prevede responsabilitatea conducerii entitatilor publice de a implementa un proces de management al riscului, care reprezinta un instrument managerial de furnizare a unei asigurari privind indeplinirea obiectivelor entitatii in cauza, prin identificarea, evaluarea, prioritizarea si gestionarea riscurilor semnificative asociate acestor obiective.

Principiile generale pentru implementarea unui proces de management al riscului intr-o entitate publica sunt cuprinse in standardul 11 – Managementul riscului din Codul controlului intern/managerial, Neimplementarea sau implementarea partiala a standardului 11 determină aprecierea sistemului de control intern/managerial al unei entitati publice ca fiind partial conform sau neconform.

Cursul prezinta principalele elemente ce trebuie avute in vedere pentru implementarea adecvata a standardului 11 – Managementul riscului din Codul controlului intern/managerial, precum si pentru stabilirea unui proces eficace de management al riscului in cadrul unei entitati publice.

La implementarea unui proces de management al riscului trebuie sa participe intreg personalul entitatii in cauza. De aceea, cursul se adreseaza managementului si personalului din entitatile publice, dar si auditorilor interni, care trebuie sa evalueze acest proces.

In acest curs sunt abordate urmatoarele problematici:
 Necesitatea managementului riscului
 Conceptele de baza ale managementului riscului
 Managementul integrat al riscului (COSO ERM)
 Relaţia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial
 Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica
 Identificarea riscurilor. Tehnici de identificare a riscurilor.
 Apetitul la risc si toleranta la risc
 Analiza si Evaluarea riscurilor. Metode si tehnici de evaluare
 Prioritizarea riscurilor
 Raspunsul la risc
 Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune
 Monitorizarea procesului de management al riscului
Studiu de caz si exercitii.

PROGRAM AUTORIZAT DE CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR- C.N.F.P.A. – In urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia „AUDITOR INTERN” Cod COR 241 105.
Certificatul este insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Taxa de participare:
900 lei  / participant (TVA inclus)

Oferte si reduceri speciale:
• Reducere 5% BONUS pentru inscrierea la program folosind formularul alăturat, prin CodFiscal.net

• Reduceri  pentru mai multi participanti din organizatie.

Taxa de participare include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

- Publicitate -