Joi, 10 ianuarie 2013, Ministerul Finanélor Publice a publicat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Potrivit Notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi corelarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare cu modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În acest context, se adoptă norme metodologice care se referă în principal la:
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
• Modificarea normelor privind TVA la încasare, în funcţie de modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
• Reglementarea situaţiei în care, ulterior implementării sistemului TVA la încasare, beneficiarii nu menţionează pe documentul de plată facturile achitate, caz în care se aplică prevederile Codului civil cu privire la imputaţia legală a plăţii .
B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
• Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 87/2012, prin care au fost eliminate restricţiile privind accesul operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre 
Notă de fundamentare

- publicitate -

1 COMENTARIU