Intrebare:
Se datoreaza accesorii in cazul in care au fost acordate drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile?

Raspuns ANAF:
Calcul accesoriilor este reglementat de art. 119 din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care stabileste ca pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata , se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere, calculate potrivit art. 120 si respectiv 120^1 din acelasi act normativ.
In ceea ce priveste termenul de plata al obligatiilor fiscale reprezentate de drepturi salariale sau diferente salariale stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, conform dispozitiilor alin. (51) al art. 296^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile sociale, datorate potrivit legii pentru aceste sume, se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. Deci, data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume are semnificatia de termen de scadenta in acceptiunea art. 111 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.
” Avand in vedere cele de mai sus, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, in cazul in care contribuabilul a efectuat plata contributiilor sociale aferente sumelor reprezentand drepturi salariale sau diferente salariale stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, in termenul prevazut de alin. (51) al art. 296^18din Codul Fiscal, nu se datoreaza accesorii potrivit Codului de procedura fiscala.

Baza legala
Legea nr 571/2003 articolul 29618 alin. 51
Ordonanta guvernului nr 92/2003 articolul art. 111 alin. (1), art. 119, art. 120 si art. 120^1

Sursa: ANAFI Speta publicata la data 14.01.2013, Referitor la: Codul de procedura fiscala, Domeniu: 08 Colectarea creantelor fiscale, Subdomeniu: 03 Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere

- Publicitate -

1 COMENTARIU