Particularitati-contabilitatii-entitatilor

Particularități ale contabilității entităților

Autor: Sorin-Constantin Deaconu
An aparitie: 2012 Data aparitiei: 31 Iul 2012

Editura: C.H. Beck
Tematica: Economie – practică Colectia: Oeconomica
Nr pagini : 232

Pretul = 34,9 RON
Comanda online pe:
– Libris.ro

 

Recenzii Particularități ale contabilității entităților

„În mod inspirat, în lucrare îşi găsesc o dezvoltare adecvată probleme referitoare la particularităţile privind contabilitatea exploataţiilor agricole, a celor din comerţ, turism, producţie, construcţii montaj şi silvicultură. Pentru fiecare dintre ele, autorul prezintă atât reglementările de strictă actualitate, cât şi tratamentele contabile corespunzătoare.
Printre ultimele capitole ale lucrării, remarcăm atenţia acordată normalizării şi practicilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Consecinţă logică a abordărilor anterioare, lucrarea se încheie cu un studiu atent asupra documentelor de sinteză şi raportare contabilă.
Conectarea abordărilor teoretice, conceptuale la cele mai importante tranzacţii şi evenimente financiare ale segmentului analizat sporeşte caracterul aplicativ şi, implicit, utilitatea demersului întreprins de autor.
Selectarea atentă şi inspirată a unor speţe reprezentative, frecvent întâlnite în activitatea economică, este însoţită permanent de calcule punctuale, inclusiv tratamente contabile necesare.”

- publicitate -

Prof. univ. dr. Emil Horomnea
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Extras Recenzie Bookiseala.ro
….
Un tânăr şi ambiţios autor, lectorul universitar doctor Sorin-Constantin Deaconu, plin de idei şi energie, a reuşit abordarea unui domeniu interesant al contabilităţii aplicate.
Punctul de plecare al lucrării îl reprezintă în mod firesc, clarificarea unor concepte fundamentale pentru contabilitatea financiară.
Un prim segment al problematicii abordate are in vedere „Tratamente şi opţiuni contabile privind operaţiunile de factoring”, urmat de „Referinţe financiar-contabile privind franciza”. in mod inspirat, 1n lucrare işi găsesc o dezvoltare adecvată probleme referitoare la „Particularităţile privind contabilitatea exploataţiilor agricole’ a celor din comerţ, construcţii montaj şi silvicultură”.
Pentru fiecare dintre ele autorul prezintă atât reglementările de strictă actualitate, cât şi tratamentele contabile corespunzătoare. Printre ultimele capitole ale lucrării, remarcăm atenţia acordată normalizării şi practicilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Consecinţa logică a abordărilor anterioare, lucrarea se incheie cu un studiu atent asupra documentelor de sinteză şi raportare contabilă, regăsit in ultimul capitol al lucrării, sub denumirea „Situaţille financiare anuale”. Impresionează in mod deosebit, structura şi mesajul lucrării, bine concepute şi deopotrivă argumentarea logică şi convingătoare a ideilor. Conectarea abordărilor teoretice, conceptuale la cele mai importante tranzacţii şi evenimente financiare ale segmentului analizat, sporeşte caracterul aplicativ şi implicit, utilitatea demersului intreprins de autor. Selectarea atentă şi inspirată a unor speţe reprezentative, frecvent intălnite in activitatea economică, este insoţită permanent de calcule punctuale, inclusiv tinte contabile necesare. Racordarea intregii lucrari la elemente de strictă actualitate, conferă autorului acceptul la o satisfacţie bine meritată, iar cititorului bucuria de a se întâlni cu informaţia căutată.

CUPRINS Particularități ale contabilității entităților
Prefaţă …………………………………………………………………………………………………… XI
Introducere ………………………………………………………………………………………….. XIII
Capitolul 1. Noţiuni introductive în contabilitatea financiară …………………….. 1
1.1. Noţiunea de entitate ………………………………………………………………………… 1
1.2. Tipologia entităţilor ………………………………………………………………………….. 2
1.3. Structura organizatorică a entităţilor ………………………………………………….. 3
1.4. Aspecte privind organizarea şi conducerea contabilităţii ………………………. 4
1.5. Contul – instrument de evidenţiere a elementelor patrimoniale …………….. 5
1.6. Test de evaluare 1 ………………………………………………………………………….. 7
1.7. Referinţe bibliografice ……………………………………………………………………… 8
Capitolul 2. Tratamente şi opţiuni contabile privind
operaţiunile de factoring …………………………………………………………………………. 9
2.1. Factoringul – produs financiar complex ……………………………………………… 9
2.2. Tipologia factoringului ……………………………………………………………………. 11
2.3. Tratamente contabile privind operaţiunile de factoring ……………………….. 12
2.4. Test de evaluare 2 ………………………………………………………………………… 16
2.5. Referinţe bibliografice ……………………………………………………………………. 17
Capitolul 3. Referinţe financiar-contabile privind franciza ………………………. 18
3.1. Franciza – aspecte generale …………………………………………………………… 18
3.2. Avantajele şi dezavantajele sistemului de franciză …………………………….. 20
3.3. Tipuri de activităţi francizabile …………………………………………………………. 20
3.4. Tratamente şi opţiuni contabile privind activităţile francizabile …………….. 21
3.5. Test de evaluare 3 ………………………………………………………………………… 29
3.6. Referinţe bibliografice ……………………………………………………………………. 30
Capitolul 4. Particularităţi privind contabilitatea exploataţiilor agricole ….. 31
4.1. Caracteristicile agriculturii ………………………………………………………………. 31
4.2. Conceptul de exploataţie agricolă ……………………………………………………. 32
4.3. Clasificarea exploataţiilor agricole …………………………………………………… 34
4.4. Activ versus activ biologic ………………………………………………………………. 36
4.5. Imobilizări corporale versus mijloace fixe versus active biologice ………… 39
4.6. Documente contabile utilizate la nivelul exploataţiilor agricole …………….. 44
4.7. Tratamente contabile pentru exploataţiile agricole …………………………….. 45
4.7.1. Tratamente contabile pentru o entitate cu profil vegetal ……………….. 45
4.7.2. Tratamente contabile pentru o entitate cu profil zootehnic ……………. 52
4.8. Evaluarea activelor biologice din perspectiva IAS 41 „Agricultura” ………. 59
4.9. Test de evaluare 4 ………………………………………………………………………… 61
4.10. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 62
Capitolul 5. Particularităţi privind contabilitatea în comerţ şi turism ………. 64
5.1. Aspecte generale privind activitatea de comerţ …………………………………. 64
5.2. Contabilitatea stocurilor de mărfuri ………………………………………………….. 65
VIII Particularităţi ale contabilităţii entităţilor
5.2.1. Reflectarea în contabilitate a mărfurilor înregistrate
la preţ cu amănuntul …………………………………………………………………………. 65
5.2.2. Corelaţii pentru depistarea greşelilor în contabilitatea
comerţului cu amănuntul …………………………………………………………………… 71
5.2.3. Livrări şi achiziţii intracomunitare de mărfuri ……………………………….. 72
5.2.4. Comerţul electronic …………………………………………………………………. 78
5.3. Conţinutul şi caracteristicile activităţii de turism …………………………………. 81
5.3.1. Activitatea de transport: conţinut şi reflectare în contabilitate ………… 82
5.3.2. Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor activităţi
complementare ………………………………………………………………………………… 83
5.3.3. Alimentaţia publică: trăsături şi tratamente contabile ……………………. 90
5.4. Test de evaluare 5 ………………………………………………………………………… 99
5.5. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 100
Capitolul 6. Particularităţi privind contabilitatea în construcţii-montaj ….. 101
6.1. Aspecte generale privind activitatea de construcţii-montaj ………………… 101
6.2. Formarea preţurilor în construcţii-montaj ………………………………………… 102
6.3. Tratamente contabile în construcţii-montaj ……………………………………… 103
6.4. Test de evaluare 6 ………………………………………………………………………. 108
6.5. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 109
Capitolul 7. Realităţi în contabilitatea silvică ………………………………………… 111
7.1. Aspecte generale privind silvicultura………………………………………………. 111
7.2. Documente specifice utilizate de un ocol silvic privind circulaţia
materialelor lemnoase ………………………………………………………………………… 113
7.3. Tratamente contabile în silvicultură ……………………………………………….. 115
7.4. Test de evaluare 7 ………………………………………………………………………. 122
7.5. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 123
Capitolul 8. Reglementări şi practici contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial …………………………………………………………….. 124
8.1. Generalităţi privind asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile ………………………. 124
8.2. Tipologia asociaţiilor şi fundaţiilor ………………………………………………….. 126
8.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele juridice
fără scop patrimonial ………………………………………………………………………….. 127
8.4. Precizări contabile privind asociaţiile composesorale ……………………….. 129
8.5. Tratamente contabile specifice persoanelor juridice
fără scop patrimonial ………………………………………………………………………….. 132
8.6. Note la situaţiile financiare ale entităţilor non-profit ………………………….. 147
8.7. Test de evaluare 8 ………………………………………………………………………. 152
8.8. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 153
Capitolul 9. Contabilitatea producţiei …………………………………………………… 154
9.1. Procesul de producţie – noţiuni fundamentale …………………………………. 154
9.2. Producţia în curs de execuţie ………………………………………………………… 156
9.3. Câteva opinii cu privire la contul 711 ……………………………………………… 160
9.4. Tratamente contabile privind activitatea de producţie ………………………. 162
9.5. Test de evaluare 9 ………………………………………………………………………. 169
9.6. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………….. 171
Cuprins IX
Capitolul 10. Situaţiile financiare anuale ………………………………………………. 172
10.1. Bilanţul …………………………………………………………………………………….. 172
10.2. Contul de profit şi pierdere ………………………………………………………….. 176
10.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie …………………………………………………….. 180
10.4. Situaţia modificărilor capitalului propriu ………………………………………… 183
10.5. Note explicative la situaţiile financiare anuale ……………………………….. 184
10.6. Test de evaluare 10 …………………………………………………………………… 189
10.7. Referinţe bibliografice ………………………………………………………………… 190
Rezolvările testelor de evaluare …………………………………………………………… 191
Rezolvările testului de evaluare 1 ………………………………………………………… 191
Rezolvările testului de evaluare 2 ………………………………………………………… 192
Rezolvările testului de evaluare 3 ………………………………………………………… 194
Rezolvările testului de evaluare 4 ………………………………………………………… 198
Rezolvările testului de evaluare 5 ………………………………………………………… 201
Rezolvările testului de evaluare 6 ………………………………………………………… 203
Rezolvările testului de evaluare 7 ………………………………………………………… 204
Rezolvările testului de evaluare 8 ………………………………………………………… 207
Rezolvările testului de evaluare 9 ………………………………………………………… 209
Rezolvările testului de evaluare 10 ………………………………………………………. 213