Modificările și completările Codului fiscal în 2012

65

Legea 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificată și completată în anul 2012 de următoarele acte normative:

6 aprilieHG 256/2012
Se aprobă acciza specifică, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

8 mai OUG 15/2012.
Baza de calcul a contribuției la sănătate pentru pensiile mai mari de 740 de lei este constituită din veniturile care depășesc această sumă.

7 iunieOUG 24/2012.
Cea mai importantă modificarea a fost majorarea plafonului de la persoanele sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA.

1 septembrieOG 15/2012.
Prin această ordonanță este reglemntat sistemul de TVA la încasarea facturii. Principalele modificări OG nr. 15/2012.

6 septembrieOUG 47/2012.
Noile reglementări introduse prin această OUG stabilesc că pentru antrepozitarul a cărui autorizație de antrepozit fiscal a fost revocată din cauza neconformării la condițiile de autorizare sau de funcționare a antrepozitelor fiscale, intervenite în perioada de valabilitate a autorizației, o noua autorizație să poată fi emisă la data la care acesta îndeplinește toate condițiile de autorizare a unui antrepozit fiscal.

21 octombrie LEGEA 177/2012.
Prin acest act normativ se include în categoria contribuabililor care declară și plătesc impozitul pe profit la 25 februarie și agricultorii care obțin venituri din cultura cartofilor.

18 noiembrie → OG 15/2012, aprobată cu modificări prin LEGEA 208/2012.
Se introduc modificări privind sistemul TVA la încasare.

18 noiembrie → OG 30/2011, aprobata cu modificari prin LEGEA 209/2012.
Se reglementează impozitul local pe vehicule înregistrate.

27 noiembrieOUG 63/2012
OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Se introduce taxa pentru reabilitare termică.

12 decembrie → OUG 82/2012 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
Se introduc modificări privind calculul profitului impozabil la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A..

18 decembrieOUG nr. 87/2012.
Această ordonanță de urgență asigură armonizarea legislației nationale cu prevederile europene in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

- Publicitate -