În sedința din 16 ianuarie 2013, a fost aprobată HOTĂRÂREA pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Proiectul de HG a fost publicat de MFP în 10 ianuarie 2013.

Potrivit comunicatului de presă emis de Guvern, prin Hotărârea de Guvern se adoptă norme metodologice referitoare la Titlul VI – Taxa pe valoarea adăugată și la Titlul VII – Accize și alte taxe speciale.
În domeniul TVA, se clarifică situațiile în care, ulterior implementării sistemului TVA la încasare, beneficiarul nu menționează pe documentul de plată facturile achitate, caz în care se aplică prevederile Codului civil cu privire la imputația legală a plății.
În domeniul accizelor, modificările sunt ample, principalele modificări fiind în domeniul antrepozitelor fiscale:
• Precizarea grupelor de produse accizabile ce pot fi depozitate în regim suspensiv de accize
• Corelarea prevederilor privind reautorizarea antrepozitarilor după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației
• Precizarea volumului mediu trimestrial al ieșirilor de produse accizabile ce trebuie îndeplinit pentru funcționarea antrepozitelor fiscale de depozitare
• Precizarea cuantumului capitalului social minim subscris și vărsat ce trebuie constituit de antrepozitarii autorizați
Avand în vedere că procedurile de infringement din domeniul produselor accizabile nu au fost închise de către Comisia Europeană, prin stabilirea unor condiții excesive la autorizare ar exista riscul continuării acestor proceduri. S-a avut, deci, în vedere stabilirea unor condiții de autorizare echilibrate care să asigure atât prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cât și respectarea principiului proporționalității.

- publicitate -