AC18 (1) In intelesul prezentului titlu, bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, reprezinta:
a) alte bauturi fermentate linistite care se incadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 170, ca si toate produsele
incadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevazut la art. 169, avand:
1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 10% in volum; sau 2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in
intregime din fermentare.
b) alte bauturi fermentate spumoase care se incadreaza la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 si 2205, care nu intra sub incidenta art. 170 si care sunt prezentate in sticle inchise cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari, si care:
1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 13% in volum; sau 2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum, dar nu depaseste 15% in volum si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, fabricate de  persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandute.
AC18

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.