Preţurile de transfer în Uniunea Europeană

121

Gheorghe MATEI, Universitatea din Craiova
Daniela PÎRVU, Universitatea din Piteşti

Rezumat. Mecanismul preţurilor de transfer reprezintă un instrument utilizat în mod frecvent pentru transferul bazei fiscale din ţările cu fiscalitate ridicată în ţările cu fiscalitate redusă. La nivelul Uniunii Europene aceste operaţii financiare generează pierderi importante de venituri fiscale. În încercarea de a limita manipularea sistemelor fiscale de către corporaţii, numeroase autorităţi publice au introdus reguli privind preţurile de transfer, dar eficacitatea acestor reguli s-a dovedit limitată, contribuind însă la creşterea complexităţii reglementărilor fiscale şi la apariţia unor costuri suplimentare pentru companii. O soluţie pentru rezolvarea problemei preţurilor de transfer în Uniunea Europeană este reprezentată de introducerea bazei comune consolidate de impozitare a veniturilor corporaţiilor.

Articol publicat în revista Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 4(557), pp. 99-111.

Articol integral disponibil în format PDF.

- Publicitate -