Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer pentru întreprinderile asociate din Uniunea Europeană a fost aprobat prin Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor Statelor Membre, în ședința Consiliului din 36 iunie 2006 (9738/06).

Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. C176/1 din 28 iulie 2006.

Fără a aduce atingere domeniilor de competență ale statelor membre și ale Comunității, codul de conduită se referă la punerea în aplicare a unei documentații standardizate și parțial centralizate a prețurilor de transfer pentru întreprinderile asociate în Uniunea Europeană. Acest cod se adresează statelor membre dar este, de asemenea, destinat să încurajeze întreprinderile multinaționale pentru a aplica abordarea EU – TPD (EU Transfer Pricing Documentation).

Referințe anexate:
Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer [PDF, english, 25 pagini]

- publicitate -