OECD: Liniile directoare privind prețurile de transfer – 2010

2402

Liniile directoare OECD privind prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale (titlu original: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) oferă îndrumări privind aplicarea „principiului lungimii de braț” („arm’s length principle„) pentru evaluarea în scopuri fiscale a tranzacțiilor transfrontaliere între întreprinderi asociate (afiliate). Într-o economie globală în cazul în care întreprinderile multinaționale (MNE-urile) joacă un rol proeminent, guvernele trebuie să se asigure că profiturile impozabile ale MNE-urile nu sunt deplasate în mod artificial din jurisdicția lor și că baza de impozitare raportată de MNE-urile din țara lor reflectă activitatea economică întreprinsă în aceasta. Pentru contribuabilii, este esențial pentru a limita riscurile de dublă impunere economică care ar putea rezulta dintr-un litigiu între cele două țări privind stabilirea remunerației lungime de braț pentru tranzacțiile lor transfrontaliere cu întreprinderile asociate.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (The Organisation for Economic Co-operation and Development) – OECD a elaborat inițial Liniile directoare la prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale și administrațiile fiscale, în anul 1995. Acestea au fost completate cu orientări suplimentare privind serviciile transfrontaliere, necorporale, aranjamente costurile contribuțiilor și modalitățile de stabilire a prețurilor în avans în 1996-1999.

În ediția 2009, unele modificări au fost făcute la capitolul IV, în primul rând, pentru a reflecta cele mai recente evoluții privind soluționarea litigiilor.

În ediția 2010, capitolele I-III au fost revizuite în mod substanțial, au fost adăugate noi orientări privind alegerea celei mai potrivite metode de stabilire a prețurilor de transfer la circumstanțele cauzei, privind modul de a aplica metodele tranzacționale de profit (metoda tranzactionala marja netă și metoda părți de profit) și privind modul de a efectua o analiză de comparabilitate. În plus, un nou capitol a fost adaugat, capitolul IX, care se ocupă de aspectele de stabilire a prețurilor de transfer ale restructurărilor de afaceri.

Cuprins
Capitolul I: Principiul deplinei concurențe
Capitolul II: Metode de stabilire a prețurilor de transfer
Capitolul III: Analiza de Comparabilitatea
Capitolul IV: Abordările administrative pentru a evita și soluționarea litigiilor la prețurile de transfer
Capitolul V: Documentația prețurilor de transfer
Capitolul VI: Considerații speciale pentru bunuri necorporale
Capitolul VII: Considerații speciale pentru serviciile intra-grup
Capitolul VIII: Aranjamente Contribuție cost
Capitolul IX: Aspectele prețurilor de transfer pentru restructurarea afacerii
Șapte anexe
Recomandarea Consiliului privind Determinarea prețurilor de transfer între întreprinderile asociate [C(95)126/FINAL]

Referințe anexate:
– Pagina dedicată pe www.oecd.org/ctp/tp/guidelines
Liniile directoare OECD privind preturile de transfer – iulie 2010 [PDF, english, 375 pagini]

- Publicitate -