Prețurile de transfer: Cadrul legislativ național, linii directoare și ghiduri

421

Problematica prețurilor de transfer este reglementată de următoarele acte naționale si internaționale:

(1) Cadrul legislativ național în domeniul prețurile de transfer
– LEGEA 571/2003 privind Codul fiscal (art.7, art. 11);
– ORDONANȚA 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (art. 42, art. 79).
– HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Norme la art. 11 C.fiscal – pct. 22 – 41);
– HG 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans (HG 529/2007)
– ORDINUL 222/2008 privind continutul dosarului de preturi de transfer (ORDIN 222/2008);

(2) Reglementări și ghiduri emise de OECD în domeniul prețurilor de transfer
– Pagina dedicată OECD – Transfer Pricing
Liniile directoare privind preturile de transfer emise de OECD;
Manual privind Procedura Amiabila (MEMAP);

(3) Reglementări și ghiduri emise de UE în domeniul prețurilor de transfer
– Pagina dedicată Joint Transfer Pricing Forum
Codul de conduita al UE pentru documentarea preturilor de transfer (Codul de Conduita al UE sau EU TPD);
Comunicarea Comisie către Parlamentul European, Consiliul și Comitetul Economic și social European privind lucrarile Forumului comun al UE pentru preturile de transfer in perioada aprilie 2009 – iunie 2010 si propunerile aferente 1. Îndrumari pentru serviciile intra-grup cu valoare adaugata mica si 2. Posibile abordari ale cazurilor triunghiulare non-UE (COM(2011)16F)
Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul european şi către Comitetul economic şi social european privind activităţile Forumului mixt al UE pentru preţurile de transfer în domeniul procedurilor de evitare şi soluţionare a conflictelor şi privind orientările pentru acordurile prealabile referitoare la preţuri în cadrul UE {SEC(2007)246} (COM/2007/71final)

- Publicitate -