Potrivit proiectului de OG, publicat de MFP pe 21 ian 2013,  se schimbă opţiunea în obligaţie la plata a impozitului pe veniturile micro întreprinderilor pentru persoanele juridice române care îndeplinesc cumulativ condiţiile menţionate în titlul IV^1, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.

Limita veniturilor obţinute pentru care se intră în sistemul microîntreprinderilor se diminueaza la nivelul de 65.000 euro, de la 100.000 euro.

Pentru anul 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013 şi persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere.

Persoanele juridice care au realizat venituri între 65.001 euro şi 100.000 euro şi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la modificările aduse prin proiectul de ordonanţă, păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Toate persoanele juridice nou-înfiinţate sunt obligate să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.

- publicitate -

Pct. 38 din Proiectul de OG propune modificarea art. 112^2 astel:

Art.112^2 – Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.112^1, sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în periaoda 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35.

1 COMENTARIU

 1. Foarte important este faptul ca dintre conditiile existente pana la 31.12.2012 va fi eliminata conditia privitoare la numarul de salariati.
  Astfel, daca pana la modificarea prezentata in proiect , conditiile pe care o societate trebuia sa le indeplineasca erau cele de la art 112 ^1 si anume :
  a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);

  b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

  c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

  d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

  incepand cu data intrarii in vigoare ( prevazuta in proiect a fi 01.02.2013) , se abroga litera b) de mai sus .
  Iar litera c ) va fi :
  a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 65.000 euro .

  Normele specifica : „cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiași exerciţiu financiar „, respectiv 65.000 euro x 4.4287 lei=287.865 lei.