Prin proiectul de OG, publicat de MFP pe 21 ian 2013,  se propune completarea regulilor de amortizare fiscală cu dispoziţii privind limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, existente sau care urmează să fie achiziţionate, în limita a 1.500 lei/lună.

Pct. 19 din proiectul de OG

La articolul 24, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:
„(11^1) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, atât cele existente cât şi cele achiziţionate/produse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin.(11) lit.f).”

MFP precizează că limitări similare sunt existente în fiscalitatea altor state (SUA, Australia, Letonia, Austria, etc.)

Alte modificări privind amortizarea se referă la amortizarea activelor biologice, în sensul clasificării lor ca active amortizabile şi la considerarea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă nedeterminată ca active neamortizabile, similar tratamentului contabil.

- publicitate -