ACTUALIZARE 23 ian 2013: OG 6/2013 – Impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Luni, 21 ian 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe mfinante.ro proiectul de Ordonanţă privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Potrivit Notei de fundamentare, instituirea taxei pentru operatorii care exploatează resursele naturale, mai puţin cei din domeniul gazelor naturale este determinată de contextul în care sistemul de redevenţe şi tarife urmează să fie revizuit începând cu 2014-2015 şi necesitatea păstrării deficitului bugetar la nivelul convenit cu organismele internaţionale.

Pentru atingerea obiectivului propus, proiectul de ordonanţă instituie norme juridice clare privind contribuabilii care au obligaţia plăţii taxei speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, respectiv modalitatea de calcul şi plată a acesteia, astfel încât termenele de plată, modalitatea de stabilire a taxei şi sumele de plată, să fie precise, iar contribuabilii să poată urmări şi înţelege corect sarcina fiscală ce le revine.

În sinteză, proiectul de ordonanţă stabileşte următoarele reguli:
• taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale se datorează de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie/exploatare şi comercializare a resurselor naturale;
• activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt: exploatare forestieră (cod CAEN 0220), extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0720), extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) şi alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899); sub incidenţa acestei taxe intră şi operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.
• taxa specială este de 0,5% aplicată la baza de calcul;
• baza de calcul o constituie veniturile obţinute de operatorii care desfăşoară activităţi de extracţie/exploatare şi comercializare a resurselor naturale, care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
• declararea şi plata taxei speciale pentru exploatarea resurselor naturalese efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează această taxă.

- publicitate -