Prin Ordonanta nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din data de 23.01.2013, se aduc urmatoarele modificari si completari la prevederile Codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013:

1. Prevederi Generale

Ø Se aduc prevederi suplimentare referitoare la reclasificarea tranzactiilor care nu au scop economic. In acest sens, se mentioneaza ca tranzactiilor artificiale nu le sunt aplicabile prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Ø Se introduc prevederi si clarificari relevante in cazul persoanelor care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele internationale de raportare fiscala (IFRS). Principalele reglementari in acest sens se refera la:
• Amortizarea si valoarea fiscala a activelor biologice;
• Reguli fiscale pentru determinarea profitului impozabil;
• Categorii de venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile, etc.

2. Impozit pe Profit

- publicitate -

Ø Se introduc prevederi referitoare la intocmirea Registrului de evidenta fiscala. Astfel, desi pana in prezent, in conformitate cu Normele de aplicare a Codului fiscal, la completarea Registrului de evidenta fiscala nu existau reguli specifice, incepand cu 1 februarie 2013 acesta trebuie sa evidentieze veniturile impozabile realizate din orice sursa, precum si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Ø Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:
• Deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile de cercetare-dezvoltare se majoreaza de la 20%la 50%;
• Se mentioneaza ca stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare efectuate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale UE sau care apartin Spatiului Economic European;
• Se aduc clarificari suplimentare referitoare la cheltuielile eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare mentionate mai sus.

Ø Cheltuielile inregistrate in contabilitate si dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.

Ø In vederea determinarii gradului de indatorare relevant in tratarea cheltuielilor cu dobanzile drept deductibile/nedeductibile fiscal, se defineste notiunea de credit/imprumut.

Ø Reguli de amortizare fiscala:
Investiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de asociere in participatiune sunt considerate mijloace fixe amortizabile fiscal;
Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata nu reprezinta active amortizabile fiscal;
• Cheltuielile cu amortizarea anumitor tipuri de mijloace de transport persoane (care au cel mult 9 scaune de pasageri, care fac parte din anumite categorii specificate conformlegislatiei rutiere si de transport) sunt deductibile fiscal in limita a 1’500 RON/luna. Noile prevederi se aplica si mijloacelor de transport persoane achizitionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013;

Ø Se aduc clarificari referitoare la declararea si plata impozitului pe profit de catre persoane juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

Ø Se introduc prevederi referitoare la acordarea creditului fiscal in Romania pentru impozitul platit de persoane juridice romane pentru venituri obtinute din strainatate, in anul in care s-a efectuat plata.

3. Impozit pe Venit

Ø Se modifica si se introduc noi prevederi referitoare la sistemul de impozitare a veniturilor din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Ø Indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in interesul serviciului, precumsi orice alte sume de aceeasi natura, este neimpozabila in limita a de 2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutii publice. Partea care depaseste acest nivel (2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutii publice) se considera venit asimilar salariilor si se impoziteaza cu cota de impozit pe venit de 16%.

Ø Se coreleaza prevederile Codului fiscal referitoare la reclasificarea anumitor sume drept dividende acordate. Astfel, sumele platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la capitalul social, daca plata este facuta in interesul personal al acestuia, reprezinta venituri din dividende si se impoziteaza in mod corespunzator.

4. Impozitul pe Veniturile Microintreprinderilor

Ø Incepand cu 1 februarie 2013, impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu.

Astfel, daca indeplinesc conditiile prevazute de Codul fiscal, microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator.

Ø Limita maxima a veniturilor obtinute in vederea aplicarii impozitului pe veniturile microintreprinderilor se reduce de la 100.000 Euro la 65.000 Euro.

Ø Prevederea referitoare la numarul de angajati ai persoanei juridice care aplica impozitul pe veniturile microintreprinderilor este abrogata si nu mai reprezinta o conditie in acest sens.

Ø Cazuri speciale:
• Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute de Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru anul 2013, incepand cu data de 1 februarie 2013. In acest sens, acestea au obligatia notificarii autoritatilor fiscale pana la data de 25 martie 2013. De asemenea, aceste persoane depun declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, tot pana la data de 25 martie 2013.
• Persoanele juridice romane care au obtinut in anul 2012 o cifra de afaceri mai mica de 100’000 Euro si au optat pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor conform prevederilor aplicabile pana la data de 1 februarie 2013, pastreaza acest sistempentru anul 2013.
• In general, microintreprinderile nu mai aplica sistemul incepand cu anul fiscal urmator in care nu mai indeplinesc una din conditiile stipulate de Codul fiscal. Prin exceptie, daca in cursul anului fiscal o microintreprindere depaseste cifra de afaceri de 65’000 Euro, persoana juridica datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita. Aceasta exceptie nu se aplica in cazul persoanelor de la punctul anterior.

5. Impozitul pe Veniturile Obtinute din Romania de Nerezidenti

Ø Incepand cu 1 februarie 2013, sunt subiect al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti veniturile din servicii prestate in Romania, dar si in afara Romaniei (indiferent de locul de prestare), exclusiv transportul international si serviciile accesorii acestuia.
Anterior, numai veniturile din servicii prestate in Romania erau subiect al acestui tip de impozit.

Ø Incepand cu 1 februarie 2013, se introduce o noua cota de impozitare de 50% pentru veniturile (cu anumite exceptii) platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

6. TVA

Ø Se armonizeaza prevederile Codului fiscal referitoare la TVA cu cele ale Directivei de TVA 2006/112/EEC cu privire la termenul de „valoare de piata” in cazul tranzactiilor efectuate cu parti afiliate.
Astfel, se clarifica intelesul termenului de „valoare de piata” si situatiile in care baza de impozitare a unei operatiuni este considerata valoarea de piata.

Ø Se aduc noi prevederi referitoare la tratamentul din punct de vedere al TVA (ajustarea taxei deduse) al bunurilor furate.
Persoana obligata la plata taxei in cazul livrarilor/prestarilor de catre o persoana impozabila care nu este stabilita si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania este beneficiarul acestei operatiuni, respectiv beneficiarul persoana impozabila sau neimpozabila stabilita in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de TVA in Romania (sau persoana nestabilita, dar inregistrata in scopuri de TVA in Romania).
Anterior, persoana obligata la plata taxei in cazul acestor operatiuni era beneficiarul persoana stabilita sau nestabilita, dar inregistrata in scopuri de TVA in Romania.

Ø In sensul obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, se iau in considerare si operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul este in strainatate, daca taxa ar fi deductibila in cazul in care locul acestor operatiuni ar fi fost in Romania.

Ø In cazul persoanelor impozabile cu sediul in afara Romaniei, cererile de reinregistrare in scopuri de TVA (prin optiune) vor fi aprobate de autoritatile romane (daca se indeplinesc conditiile stipulate de lege), chiar daca acestea sunt depuse dupa 180 de zile de la data anularii din oficiu a inregistrarii.

Ø TVA la incasare:
• Se introduc prevederi in legatura cu data de la care se aplica sistemul TVA la incasare in cazul inregistrarii/radierii din oficiu.
• Se introduc prevederi cu privire la acordarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la incasare de la persoane impozabile care aplica acest sistem.
• Se reglementeaza tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care persoana impozabila a fost inregistrata, respectiv radiata de organele fiscale in/din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare ca urmare a unei erori.

Ø Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI):
Persoanele impozabile inscrise in ROI au obligatia sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori/asociati in termen de 30 de zile de la data modificarii administratorilor/asociatilor. In caz contrar, persoana va fi radiata din oficiu din acest registru.

7. Contributii Sociale Obligatorii

Ø Similar cu prevederile privind impozitul pe venit, indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, este neimpozabila in limita a de 2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutii publice. Partea care depaseste acest nivel se considera venit asimilat salariilor si se impoziteaza cu cotele de contributii sociale obligatorii aferente.

Ø De asemenea, se aduc o serie de modificari si clarificari cu privire la contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.