Prin OG 6/2013, publicată în Monitorul Oficial pe 23 ian 2013, au fost stabilite măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale se datorează începând cu data de 1 februarie 2013 până la 31 decembrie 2014.

Activităţi supuse impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale
Impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale este datorat pentru veniturile din următoarele activităţi:
– exploatarea forestieră, cod CAEN 0220;
– extracţia cărbunelui superior, cod CAEN 0510;
– extracţia cărbunelui inferior, cod CAEN 0520;
– extracţia petrolului brut, cod CAEN 0610;
– extracţia minereurilor feroase, cod CAEN 0710;
– extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, cod CAEN 0721;
– extracţia altor minereuri metalifere neferoase, cod CAEN 0729;
– extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei, cod CAEN 0811
– extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului, cod CAEN 0812
– extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, cod CAEN 0891
– extracţia turbei, cod CAEN 0892
– extracţia sării, cod CAEN 0893
– alte activităţi extractive n.c.a., cod CAEN 0899

Obligaţia de plată

Au obligaţia să plătească impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, operatorii economici care desfăşoară activităţile prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic.
Impozitul se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.
Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizaţii de exploatare.

- publicitate -

Cota de impozitare și procedura de calcul
Cota de impozit este 0,5% din veniturile obţinute de operatorii economici (cifra de afaceri sau veniturile din activitățile principale).

Pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene, baza de calcul este cifra de afaceri.

Pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, baza de calcul este venitul total din activităţile principale.

Deductibilitate

Pentru operatorii economici, sumele aferente impozitului, reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Codului fiscal.

Termen de declarare și plată

Calcularea, declararea şi plata impozitului se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a calculat acesta. ANAF va emite un ordin pentru aprobarea declarației.

Impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale reprezintă venit la bugetul de stat, se administrează de către ANAF, potrivit OG 92/2003.