Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat spre dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1 procedura
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 1 la procedura
Anexa 2 la procedura
Anexa 3 la procedura
Anexa 4 la procedura
Referat de aprobare

- publicitate -