ANAF: Modificarea OPANAF 52/2012 – formulare privind Impozitul pe venit (proiect ordin)

57

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pentru consultare publică proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ulterioare.

Prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea OPAANF 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
1. modificarea formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, prin:
– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;
– introducerea unor informaţii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.
– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 220;
2. modificarea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin:
– includerea unor informaţii privind stabilirea normei de venit referitoare la suprafaţa destinată produselor vegetale, numărul total de capete animale/familii de albine deţinute.
– introducerea unor informaţii privind datele de identificare ale asociaţiei, privind cota de distribuire a venitului între asociaţi, în cazul în care activitatea agricolă se desfăşoară în asociere;
– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 221;
3. modificarea formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, prin:
– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;
– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 223.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1 
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Referat de aprobare

- Publicitate -