ANAF: Modificarea si completarea OMFP 262/2007 Formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor (proiect ordin)

41

În procedura de consultare publică, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin acest proiect de ordin, ANAF propune:
– completarea obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal cu impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cât şi cu impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
– modificarea corespunzătoare a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.
– modificarea corespunzătoare a formularului 070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1 
Anexa 2
Anexa 3

- Publicitate -