Marți, 5 februarie, ANAF a publica onlșine în secțiunea transparență decizională proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Proiectul de ordin are în vedere adaptarea procedurilor fiscale la modificările valabile începând cu 1 februarie 2013. Mai exact, obligațiile instituite pentru operatorii economici din unele domenii specifice:
– impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;
– impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;
– impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.53/23.01.2013.

- Publicitate -

Aceste obligaţii fiscale se stabilesc şi se declară de către operatorii economici, la organul fiscal competent, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care acestea se calculează.

ANAF propune modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Astfel, prin acest proiect de ordin, ANAF propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, după cum urmează:
1. Completarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.11, cu următoarele poziţii:
– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
2. Modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, prevăzute în Anexa nr.6.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Referat de aprobare

- Publicitate -