Potrivit OG 8/2013, autorităţile administraţiei publice locale care, în conformitate cu prevederile OG 1/2013, au adoptat hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în HG 1.309/2012 pot aplica aceste măsuri numai dacă, la 31 decembrie 2012, administraţiile publice respective nu au înregistrate arierate.

Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, adoptă noi hotărâri stabilind că, începând cu 1 februarie 2013, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012.

Hotărârile vor fi adoptate în procedură de urgenţă şi intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.

Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la 30 septembrie diferenţele rezultate în urma aplicării noilor hotărâri, beneficiază de bonificaţia de 10% prevăzută de Codul Fiscal.

Art. IV din OG 8/2013 prevede:

- publicitate -

(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare.
(3) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

  1. […] Pe 23 ianuarie, episodul IV are lansarea oficială. Guvernul aprobă OG 8/2013 care la final are o surpriză pentru primari. Surpriza are 3 părți: 1.Administrațiile locale care au adoptat hotărâri de reducerea pot aplica aceste măsuri numai dacă nu au avut datorii la 31 decembrie 2012. 2.Dacă au avut datorii, administrațiile locale sunt obligate să adopte noi hotărâri care să majoreze începând cu 1 februarie 2013 valorile până la nivelurile indexate prin HG. 3.Persoanele fizice care au achitat în ianuarie pentru tot anul 2013 vor achita diferențe. Dacă achită aceste diferențe până la 30 septembrie, beneficiază de bonificaţia de 10%. Mai multe detalii aici. […]