AC18 (1) In intelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezinta:
a) orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv;
b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile in afara regimului suspensiv;
c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile – cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului -, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv;
d) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel decat ca materie prima;
e) orice detinere in afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare, in conformitate cu prezentul titlu;
f) receptia, de catre un operator inregistrat sau neinregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea in scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate in consum in alt stat membru sau au fost importate in alt stat membru si pentru care acciza nu a fost platita in Romania.
(3) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, in conditiile prevazute la sectiunea a 5-a din prezentul capitol si conform prevederilor din norme, catre:
a) un alt antrepozit fiscal in Romania sau in alt stat membru;
b) un operator înregistrat în alt stat membru;
AC18
b) un comerciant inregistrat in alt stat membru;
AC18 c) un operator neînregistrat în alt stat membru; AC18
c) un comerciant neinregistrat in alt stat membru;
AC18 d) o tara din afara teritoriului comunitar.
(4) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile intr-un antrepozit fiscal, datorata unor cazuri fortuite sau de forta majora ori neindeplinirii conditiilor legale de comercializare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
AC18

- publicitate -

4 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. OMEF nr. 2463/2007 precizeaza la art. 2 :

  ART. 2

  În întelesul prevederilor alin. (4) al art. 166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, nu se considerã eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din România distrugerea de produse accizabile – realizate în sistem de prestãri de servicii într-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru -, datoratã unor cazuri fortuite sau de fortã majorã sau a neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare ce au avut loc în antrepozitul fiscal în care s-a realizat productia. Dovada în acest caz o reprezintã un document certificat de autoritatea competentã a statului membru în care se aflã antrepozitul fiscal producãtor.