În Monitorul Oficial nr. 9 din data de 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 1940/2012 din data de 12 decembrie 2012 privind pragurile valorice INTRASTAT pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2013.

Astfel, principala modificare adusă este cea referitoare la pragul valoric INTRASTAT  pentru introduceri intracomunitare de bunuri, respectiv acesta a fost majorat de la 300.000 lei la 500.000 lei. Pragul pentru expedieri intracomunitare de bunuri a rămas același (i.e. 900.000 lei).

Totodată, operatorii economici care au obligația de a furniza informații statistice INTRASTAT pentru anul 2013 sunt:
– operatorii economici care au avut obligația de raportare în sistemul statistic Intrastat pe întreg anul 2012 și care pe parcursul întregului an au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior pragurilor valorice stabilite pentru anul 2013 (i.e. 500.000 lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri și 900.000 pentru expedierile intracomunitare de bunuri), separat pentru fiecare flux;
– operatorii economici care au dobândit obligația de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului 2012, prin depășirea pragurilor valorice stabilite pentru anul 2012 (i.e. 300.000 lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri și 900.000 lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri), separat pentru fiecare flux;
– operatorii economici care depășesc pragurile de 500.000 lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri și 900.000 lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri în cursul anului 2013 vor avea obligația de raportare de date statistice începând cu luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2013 pentru introduceri și/sau expedieri intracomunitare de bunuri a fost depășită.

- publicitate -