MFP: Acciza specifică exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete (proiect HG)

94

Luni, 11 feb 2013, Ministerul Finanțelor Publice – MFP a publicat pe mfinante.ro pentru dezbatere publică, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete.

În Notă de fundamentare, se menționează că prin proiectul de HG se modifică nivelul accizei specifice, care, potrivit art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, este exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete şi este determină anual pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale.

Prin O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, s-a devansat calendarul de majorare al accizei minime pentru ţigarete de la 1 iulie 2013 la 1 aprilie 2013, în acest context fiind necesar ca Ministerul Finanţelor Publice să devanseze promovarea H.G. de aprobare a accizei specifice.

Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2012, calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 177 din Codul fiscal, este de 131,9539 euro/1.000 ţigarete, respectiv 11,9347 lei/pachet.
Nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1.000 ţigarete, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2013 până la 31 martie 2014 inclusiv, a fost determinat utilizând următoarea formulă: Acciza specifică = acciza totală la 1 iulie 2013 – (acciza ad valorem la 1 aprilie 2013 x WAP aferent anului 2012).

Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat la art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, exprimat în euro/1.000 ţigarete, este:
AS = 81,78 – (19/100 * 131,95) = 56,71 euro/1.000 ţigarete.

Totodată, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu aplicabilitate în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, se va majora de la 79,19 euro/1.000 ţigarete la 81,78 euro/1.000 ţigarete, conform Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul legal aferent accizei ad valorem, aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul, în vigoare în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, este de 19% faţă de 20% cât este în prezent.

- Publicitate -