Joi, 14 feb 2013, Comisia Europeană a adoptat o propunere care prevede detaliile taxei pe tranzacțiile financiare (TTF) care urmează să fie implementată în cadrul cooperării consolidate.
Cele 11 state membre [Franța, Germania, Belgia, Austria, Slovenia, Portugalia, Grecia, Slovacia, Italia, Spania, Estonia] care vor aplica această taxă au solicitat și Comisia s-a conformat ca directiva propusă să reia domeniul de aplicare și obiectivele propunerii inițiale privind TTF prezentate de Comisie în septembrie 2011 (IP/11/1085).

Abordarea care constă în taxarea tuturor tranzacțiilor care au o legătură cu zona de aplicare a TTF este menținută, la fel ca ratele de 0,1% pentru acțiuni și obligațiuni și de 0,01% pentru instrumente financiare derivate.

Odată aplicată de cele 11 state membre, această taxă pe tranzacțiile financiare ar trebui să genereze venituri de 30-35 miliarde de euro pe an.

Propunerea de TTF adoptată conține unele modificări în comparație cu cea inițială, pentru a ține cont de faptul că taxa va fi implementată pe o scară geografică mai restrânsă decât se prevăzuse inițial. Aceste modificări au în principal scopul de a asigura claritatea juridică și de a consolida dispozițiile în materie de combatere a evaziunii și a abuzurilor.

Algirdas Šemeta, comisarul responsabil de impozitare, a declarat pe această temă: „Prin propunerea de astăzi, s-au creat toate condițiile necesare pentru ca taxa comună pe tranzacțiile financiare să devină o realitate în UE. Taxa propusă este, fără îndoială, echitabilă și solidă din punct de vedere tehnic și va permite întărirea pieței noastre unice și moderarea practicilor de tranzacționare iresponsabile. Unsprezece state membre au cerut să se elaboreze prezenta propunere, pentru a putea aplica TTF în cadrul unei cooperări consolidate. Invit acum aceleași state membre să își continue demersul cu ambiție, deschizând calea pentru adoptarea și concretizarea primei TTF regionale din lume”.

- publicitate -

Propunerea vine în urma acordului de luna trecută al miniștrilor de finanțe din UE de a le permite celor 11 state membre să introducă o TTF în cadrul cooperării consolidate (IP/12/1138).

TTF are trei obiective fundamentale. În primul rând, ea va contribui la consolidarea pieței unice prin reducerea numărului de abordări naționale divergente în materie de impozitare a tranzacțiilor financiare. În al doilea rând, ea va garanta că sectorul financiar are o contribuție echitabilă și substanțială la veniturile publice. În cele din urmă, TTF va sprijini măsurile de reglementare, încurajând sectorul financiar să se angajeze în activități mai responsabile, orientate către economia reală.

La fel ca în propunerea inițială, TTF va avea rate scăzute, o bază impozabilă largă și „plase de siguranță” împotriva delocalizării sectorului financiar. Ca în propunerea precedentă, se va aplica „principiul reședinței”. Aceasta înseamnă că taxa va fi aplicabilă dacă una dintre părțile la tranzacție este stabilită într-un stat membru participant, indiferent de locul în care se desfășoară tranzacția. Acest lucru este valabil atât în cazul în care o instituție financiară implicată în tranzacție este ea însăși stabilită în zona de aplicare a TTF, cât și în cazul în care acționează în numele unei părți stabilite în zona respectivă.

Ca garanție suplimentară împotriva evitării taxei, propunerea adoptată de CE (COM(2013)71) adaugă și „principiul emiterii”. Aceasta înseamnă că instrumentele financiare emise în cele 11 state membre vor fi impozitate atunci când sunt tranzacționate, chiar dacă persoanele care le tranzacționează nu sunt stabilite în zona de aplicare a TTF. În plus, propunerea include și dispoziții anti-abuz explicite.

La fel ca în propunerea inițială, pentru a proteja economia reală, TTF nu se va aplica activităților financiare de zi cu zi ale cetățenilor și ale întreprinderilor (de exemplu împrumuturi, plăți, asigurări, depozite etc.). Ea nu se va aplica nici activităților bancare tradiționale de investiție în contextul atragerii de capital și nici tranzacțiilor financiare efectuate în cadrul unor operațiuni de restructurare.

Propunerea exclude totodată activitățile de refinanțare, politica monetară și gestionarea datoriei publice. În consecință, tranzacțiile cu băncile centrale și cu BCE, cu Fondul european de stabilitate financiară și cu Mecanismul european de stabilitate și tranzacțiile cu Uniunea Europeană vor fi exceptate de la plata taxei.

Etapele următoare
Directiva propusă va fi discutată de către statele membre, în vederea implementării sale în cadrul cooperării consolidate. Toate cele 27 de state membre pot participa la discuțiile cu privire la această propunere. Cu toate acestea, numai statele membre care participă la cooperarea consolidată vor avea drept de vot și vor trebui să ajungă la un acord unanim înainte de implementare. Va fi consultat totodată și Parlamentul European.

Context
În septembrie 2011, Comisia a prezentat o propunere pentru crearea unui sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare, cu obiectivul de a asigura o abordare coerentă a impozitării acestui sector în cadrul pieței unice, de a garanta o contribuție echitabilă a sectorului financiar la finanțele publice și de a contribui la sporirea rolului tranzacțiilor din sectorul financiar în sprijinul eficienței și al bunăstării.

În urma unor discuții intense cu privire la acest dosar, la reuniunile ECOFIN din vara anului 2012 s-a ajuns la un consens asupra faptului că nu va exista o unanimitate între cele 27 de state membre într-o perioadă de timp rezonabilă. Cu toate acestea, o serie de state membre și-au exprimat dorința puternică de a avansa către introducerea unei TTF. Prin urmare, în toamna anului 2012, 11 state membre au scris Comisiei, cerându-i în mod oficial să autorizeze o cooperare consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare, pe baza propunerii Comisiei din 2011.

Comisia a evaluat cu atenție aceste cereri pe baza criteriilor cooperării consolidate prevăzute în tratate. Mai exact, s-a stabilit că o cooperare consolidată în domeniul TTF nu ar avea un impact negativ asupra pieței unice sau asupra obligațiilor, drepturilor și competențelor statelor membre neparticipante. Pe baza acestei evaluări, în octombrie 2012, Comisia a propus o decizie care să permită cooperarea consolidată în domeniul TTF. Decizia a fost sprijinită de Parlamentul European în decembrie și aprobată de miniștrii de finanțe europeni la consiliul ECOFIN din ianuarie 2013.

Referințe anexate:
– propunere Directiva COM(2013) 71 final
– pagina de internet dedicată taxei pe tranzacțiile financiare pe siteul CE.