MADR: Sarcina fiscală pe veniturile persoanelor fizice din agricultură se reduce semnificativ, exemplu de calcul conform OG 8/2013

236

Secretarul de stat din MADR, Dumitru Botanoiu, a declarat pentru Hotnews că „Normele de venit prevăzute în Ordonanţa Guvemului nr. 8/2013 au fost stabilite având în vedere venitul brut obţinut prin vânzarea produselor agricole şi cheltuielile generate de aceste activitţăi. Diferenţa dintre acestea reprezintă venitul net impozabil, respectiv norma de venit. La această normă de venit se aplică un impozit de 16%, respectiv o contribuţie de 5,5% la asigurările de sanatate”.

Răspunsul MADR precizează că „Sistemul de impunere actual din agricultură este mult diminuat faţă de cel anterior, iar sarcina fiscală existentă se reduce semnificativ„.

Pentru susţinerea afirmaţiilor din răspunsul transmis, ministerul a prezentat următorul exemplu de aplicare a acestei măsuri fiscale:
– aplicarea prevederilor vechi (2% + 5,5%) din valoarea producţiei valorificate
Grupa cereale: produs – porumb boabe
Cantitatea livrată: 8841 kg – pret achiziţie 0,95 lei/kg – valoarea producţiei vândute: 8398 lei
Valoarea impozitului aplicat (2% + 5,5%): 8398 lei x 7,5% = 629 lei
Conversie valoare impozit (pe kg* pe ha) pentru o productie medie statistica 2600 kg/ha: 2600 x 629/8841 = 184,9 lei/ha
– aplicare norma de venit 2013
Norma de venit: 449 lei/ha
Impozit (16% + 5,5%): 449 x 21,5% = 96,75 lei/ha
concluzie MADR: În acest caz, noul impozit reprezintă 52% din vechiul impozit.

Prin OG 8/2013, Guvernul a extins baza de impozitare in agricultura la persoanele fizice, actul normativ precizează care sunt limitele neimpozabile şi nivelul normelor de venit în funcţie de suprafeţele agricole sau numărul de animale.

Exemple de limite ;i norme de venit:
La cereale, limita neimpozabilă este pentru o suprafaţă de 2 hectare. Pentru o suprafaţă de peste 2 hectare, norma de venit este de 449 lei. La animale, limita neimpozabilă este de două vaci.
La plante oleaginoase, limita neimpozabila este tot de 2 hectare, iar pentru ce depaseste aceasta suprafata, norma de venit este de 458 lei.
La legume de camp, limita neimpozabila este de 0,5 hectare, iar pentru ce depaseste aceasta suprafata, norma de venit este de 4.001 lei.
La cresterea bovinelor, limita neimpozabila este de 2 capete, iar pentru ce depaseste aceast numar, norma de venit este de 453 lei.
La pasari, limita neimpozabila este de 100 de capete, norma de venit este fiind de 3 lei pentru  un numar intre 100 si 500 de capete si de 2 lei daca se depasesc 500 de capete.

Pentru principalele reguli aplicate ]n revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole a se citi articolul CFNET despre proiectul de Ordonanţă.

Sistemul anterior
Potrivit art. 71 din Codul fiscal 2012 prevedea că sunt veniturile din activităţi agricole veniturile din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Pentru veniturile de la lit. a) – c), impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calcula prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, cât şi în sistem real, impozitul fiind final.

Pentru veniturile de la lit. d), venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare către unităţi specializate pentru colectare/procesare/alte unităţi, impozitul se calcula prin reţinere la sursă prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.

Sistemul actual – în vigoare din 1 feb 2013
ART. 71 din Codul fiscal 2013, prevede că sunt venituri din activităţi agricole veniturile obţinute din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Nu sunt dpdv fiscal considerate venituri din agricultură, acestea se impun potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, venituri:
– din silvicultură şi piscicultură,
– din valorificarea produselor prevăzute mai sus în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă,
– definite la pct a) – c) de mai sus pentru care nu au fost stabilite norme de venit

ART. 74 din Codul fiscal 2013 prevede că impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Potrivit modificărilor introduse prin OG 8/2013, normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine şi pentru perioada impozabilă rămasă din anul fiscal 2013 (1 feb – 31 dec 2013) normele de venit corespunzătoare veniturilor prin OG 8/2013, urmând ca începând cu anul fiscal 2014 normele să fie stabilite de direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

- Publicitate -

1 COMENTARIU