Autor: Magdalena STAICU – consultant fiscal, expert contabil, expert judiciar fiscalitate, evaluator proprietati imobiliare

Prin ORDONANŢA nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 627 din data de 2 septembrie 2011, se aduce o importantă modificare a articolului 59 din Codul Fiscal cu aplicare începând cu 2013 pentru anul fiscal 2012.

Astfel, textul initial al art. 59 era :
Art. 59: Fişe fiscale
(1)Informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele fiscale.
(2)Plătitorul de venituri are obligaţia să completeze formularele prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor. Plătitorul este obligat să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul şi conţinutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Incepand cu data de 01.01.2012 , articolul amintit mai sus a fost modificat astfel :
Art. 59: Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
(1)Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2).
(2)Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă un formular tipizat.

Prin urmare, obligatiile de declarare, fata de fisc si fata de angajat, sunt urmatoarele :
Pentru anul fiscal 2011:
-angajatorul depune fise fiscale, conform ordinului 2293/2007 (care, atentie!, inca nu este abrogat)
-angajatorul inmaneaza salariatului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda informatii cu privire la venitul realizat, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut

- publicitate -

Pentru anul fiscal 2012:
– angajatorul depune formularul 205 , conform ORDINULUI nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (modificat si completat de ORDINUL nr. 1913 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si de ORDIN nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal)
-angajatorul inmaneaza salariatului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda informatii cu privire la venitul realizat, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut.

Termenul de depunere a declaraţiei 205:
Declaraţia se completează şi se depune anual:
– până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
– ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă.

Sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei 205 este amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice conform codului de procedura fiscala art. 219 art 2 litera c , coroborat cu articolul 1 litera f.

Sanctiunea pentru neinmanarea, la cererea salariatului, a documentului care cuprinde informatii cu privire la venitul realizat, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut este amenda, de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, articolul 219 aliniat 2 litera d), coroborat cu art 219 aliniat 1 litera i ( „neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni”).

Despre Magdalena STAICU
Certificări, competenţe profesionale: consultant fiscal; expert contabil; expert judiciar fiscalitate, societati comerciale; evaluari proprietati imobiliare
Persoana fizică autorizată CIF: 23026786
Prezentare servicii oferite :
Consultanta fiscala / contabilitate pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate, societati comerciale;
Expertize extrajudicare; asistenta inspectii fiscale.
Date contact : 0723510072, Constanta
Profil LinkedInProfil B2B FINANCE&TAX