ART. 206^67 Întârzieri la plata accizelor

57

AC18 Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pâna la plata sumelor restante. AC18

- Publicitate -