AC18 (1) Autoritatea competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute în normele metodologice.
(2) Eliberarea marcajelor se face catre:
a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 206^61;
b) destinatarii înregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 206^61;
c) expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat care importa produsele accizabile prevazute la art. 206^61. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice. AC18
AC19 (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice. AC19
AC19 AC18 (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta si prin constituirea unei garantii în favoarea acestei autoritati, sub forma si în maniera prevazute în normele metodologice. AC18 AC19
AC18 (4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din normele metodologice. AC18

- Publicitate -