AC18 (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticla, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decât s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate. AC18

- publicitate -