Regimul fiscal pentru veniturile realizate în baza contractelor de agent în cazul PFA , ÎI, ÎF sau profesii libere

177

Intrebare: PFA, ÎI, ÎF sau persoanele care exercita profesiile libere datorează impozit pe venit pentru veniturile realizate în baza contractelor de agent ?

Raspuns – asistenta ANAF:
Conform prevederilor art.52 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent. Potrivit dispozitiilor art.52 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, impozitul pentru veniturile obtinute în baza contractului de agent se stabileşte aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX^2 din Codul fiscal.

Prin urmare, plătitori de venituri au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit pe venit prin reţinere la sursă aplicind o cotă de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX^2 din Codul fiscal, pentru veniturile realizate în baza contractului de agent de PFA, ÎI, ÎF sau persoanele care exercita profesiile libere, urmând ca aceste persoane sa depună la organul fiscal competent „Declaraţia privind venitul realizat” – formularul 200 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care realizează venituri în baza contractului de agent pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, potrivit prevederilor art.52^1 alin.(1) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia. Pentru aceste persoane, platitorii de venituri calculează impozitul prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, conform art.52^1 alin (2) din Codul fiscal, impozitul fiind final.

Baza legala
Legea nr 571/2003 articolul 52 alin.(1) lit.b, alin.(2) lit.a,52^1 alin.(1),(2) şi (3)
Legea nr.571/2003 articolul art.52 alin.(1) lit.b), art.52^1 alin.(1) si alin.(2)

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 20.02.2013
Domeniu: Impozitul pe venit Subdomeniu: Venituri din activitati independente
Scurta descriere:
contractul de agent în cazul PFA , ÎI, ÎF sau profesii libere

- Publicitate -