Comisia Europeana a lansat pe 25 februarie 2013 două consultări publice cu privire la măsuri specifice care ar putea îmbunătăți colectarea impozitelor și ar asigura o mai bună respectare a obligațiilor fiscale în cadrul Uniunii Europene: Codul european al contribuabilului si Numărul de identificare fiscal european.

Prima consultare se referă la dezvoltarea unui Cod al contribuabilui european, care ar clarifica drepturile și obligațiile ambelor părți, contribuabili și autoritățile fiscale.

A doua consultare este privind un număr european de identificare fiscală (TIN UE), ceea ce ar facilita identificarea corectă a contribuabililor în UE. Atât codul contribuabilului cât și NIF UE au fost printre măsurile propuse de Comisie în decembrie anul trecut, în planul său de acțiune de combatere a fraudei și evaziunii fiscale (a se vedea IP/12/1325).

Consultările vor rula până la 17 mai 2013.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, statistică, anti-Fraudă și de audit, a spus: „Așa cum intensificăm lupta noastră împotriva evazioniștilor fiscali, trebuie să facem, de asemenea, mai ușor cei dispuși a se conforma. Acesta ar fi scopul codului contribuabililor UE, iar astăzi cerem ajutorul contribuabililor pentru a ne ajuta la modelarea acesteia. Trebuie să ajute, de asemenea, autoritățile să identifice pe cei care datorează taxe, astfel încât acestea să poată colecta veniturile care le sunt datorate.. Acesta ar fi scopul unui număr de identificare fiscală european și dorim sa avem în vedere opinia publică privind modul în care poate fi cel mai bine dezvoltat. ”

Majoritatea statelor membre au instituit coduri contribuabilului pentru a defini drepturile și obligațiile contribuabililor și autorităților fiscale. Cu toate acestea, aceste coduri variază considerabil de la un stat membru la altul. Acest lucru poate face extrem de dificil pentru cetățenii și companiile să își înțeleagă drepturile în state membre diferite și să respecte obligațiile fiscale care le revin în situații transfrontaliere.

Statele membre consideră că este tot mai dificil de a identifica în mod corespunzător contribuabililii lor, având în vedere creșterea mobilității persoanelor și a naturii mai transfrontalier al activității economice. Acest lucru poate submina eforturile naționale de colectare a impozitelor în mod corespunzător, să conducă la situații de dublă neimpozitare, chiar și situaţii care facilitează frauda și evaziunea fiscală.

Scopul consultărilor publice este de a aduna exemple de bune practici din statele membre cu privire la colectarea de date privind identitatea contribuabililor, precum și pentru respectarea contribuabil și a transparenței. Rezultatele ambelor consultări vor fi folosite pentru a identifica și pentru a dezvolta răspunsuri adecvate de politică, până la sfârșitul anului 2013.

Lucrările de consultare sunt disponibile în limbile engleză, franceză și germană. Toate contribuțiile vor fi luate în considerare.

Context
În decembrie 2012, Comisia a prezentat un Plan de acțiune pentru un răspuns mai eficace al UE la evaziunea fiscală și la fraudă (a se vedea IP/12/1325). Aceasta stabilește un set cuprinzător de măsuri pentru a ajuta statele membre să protejeze bazele de impozitare și să recupereze miliardele de euro în mod legitim datorate. Aceasta include dezvoltarea unui cod a contribuabililor și a unui TIN UE.

Contribuțiile trebuie să fie depuse online, nu mai târziu de 17 mai 2013 cu ajutorul chestionarelor electronice disponibile:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TPCODE
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUTIN

Pentru a se vedea documentul de consultare:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_tpcode_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_eutin_en.htm

Pagina de start a comisarului Algirdas Šemeta, Impozitare și uniune vamală UE, Audit și Anti-fraudă comisar:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Planul de acțiune al Comisiei și recomandările pot fi găsite pe:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Referințe anexate:
Comunicatul de presa al Comisiei Europene

- Publicitate -

1 COMENTARIU