SINAIA, 8 -10 martie 2013 | Echipa Proiect ContaPlus organizează cursul CONTROLLING SI MANAGEMENT AL COSTURILOR, curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Cod COR / Ocupatie: Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 242 110

LECTORI INVITATI: Specialisti in Audit si Control Intern

LOCAŢIE: Sinaia, hotel 3 stele
PROGRAM:
Vineri: Receptie participanti
Sambata: 09:30 – 17:00
Duminica: 09:30 – 12:00

Cursul are ca scop perfectionarea cunostintelor persoanelor implicate in procesul de controlling, managerilor din conducerea organizatiilor si celor care doresc sa aplice un „cost-cutting” in departamentele pe care le conduc si care vor sa aiba o baza de masurare a performantei in activitatea lor.

TEMATICA ABORDATĂ

1.Cerinte legislative privind managementul costurilor
•Obligatia conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, de a organiza si conduce contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii
•Recunoasterea si evaluarea stocurilor si a imobilizarilor in curs de executie conform reglementarilor contabile (directive europene si IFRS)
•Relatia de interdependent dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.
2.Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul activitati
•Organizarea contabilitatii de gestiune prin utilizarea conturilor specific
•Costurile – concepte si tratamente
•Metode de calculatie a costurilor. Metode complete (pe comenzi, pe faze, pe activitati). Metode partiale (metoda costurilor variabile, a costurilor directe)
•Controllingul costurilor. Conceptele si organizarea controlling-ului. Instrumente de proiectie si control ale costurilor (standarde, bugete, abateri)
•Costul in procesul decizional. Costul marginal. Costul tinta. Analiza cost-volum-profit
•Controllingul – management operational si strategic;
3. Raportarea financiara si raspunderea persoanelor insarcinate cu guvernanta corporativa
•Informatii specifice contabilitatii de gestiune care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare
•Informatii contabile necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale
•Raspunderile factorilor de decizie privind organizarea si conducerea contabilitatii si ale conducerii executive pentru aplicarea reglementarilor legale in domeniu
•Relatia intre guvernanta corporativa, control intern, audit intern, comitet de audit si audit statuar.

Studii de caz, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti. Sesiune de intrebari si raspunsuri.

Termen de inscriere: 06 Martie 2013

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Taxa de participare:
900 lei  / participant (TVA inclus)

Oferte si reduceri speciale:
• Reducere 5% BONUS pentru inscrierea la program folosind formularul alăturat, prin CFNET

• Reduceri  pentru mai multi participanti din organizatie. 2, 3, 4, 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%, 7%, 10% respectiv 15%

Taxa de participare include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

Taxa servicii turistice: 600 lei/participant – Taxa include doua nopti cazare in regim double si pensiune completa pentru participant

- Publicitate -