Potrivit Legii 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013Legii 5/2013  a bugetului de stat pe anul 2013 si art. 296^18 (3) lit.a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt:

pensii CAS 2013

– contributia de asigurari sociale datorata de angajator/platitor de venit
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. a) din Codul fiscal
a^1) pentru conditii normale de munca = 20,8%
a^2) pentru conditii deosebite de munca = 25,8%
a^3) pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca = 30,8%
– contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat = 10,5%
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. a) din Codul fiscal

contribuția la fondurilor de pensii administrate privat 2013

– cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat, inclusa in contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat = 4%
Baza legala: art. 18 (2) din Legea 6/2013 – BASS 2013

sănătate CASS 2013

– contributia datorata de angajator/plătitor de venit = 5,2%
Baza legala: art. 9 (6) lit. a) din Legea 5/2013 – BS 2013
– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse = 5,5%
Baza legala: art. 9 (6) lit. c) din Legea 5/2013 – BS 2013
– contributia datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr.95/2006 (persoanele care se asigura facultativ) = 10,7%
Baza legala: art. 9 (6) lit .b) din Legea 5/2013 – BS 2013

concedii indemnizații 2013

– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator/platitor de venit = 0,85%
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. c) din Codul fiscal

- publicitate -

ajutorul de somaj 2013

– contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat = 0,5% – Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^1) din Codul fiscal
– contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator/platitor de venit = 0.5%
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^2) din Codul fiscal

accidente de muncă și boli profesionale 2013

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85%
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. e) din Codul fiscal

fond garantare 2013

-contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator/platitor de venit = 0.25%
Baza legala: art. 296^18 (3) lit. f) din Codul fiscal

câștigul salarial mediu brut 2013

– castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat = 2.223 lei.
Baza legala: art. 16 din Legea 6/2013 – BASS 2013

Baza legală:

CODUL FISCAL, la Art. 296^18 Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale din TITLUL IX^2 CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII prevede:
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii.
(2) Sub aspectul calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit este asimilat angajatorului.
(3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
a) pentru contributia de asigurari sociale:
a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
a^3) 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;
b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:
b^1) 5,5% pentru contributia individuala;
b^2) 5,2% pentru contributia datorata de angajator;
c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:
d^1) 0,5% pentru contributia individuala;
d^2) 0,5% pentru contributia datorata de angajator;
e) 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;
f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.
(4) Cotele prevazute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si prin legea bugetului de stat, dupa caz, cu exceptia cotei contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor, prevazuta la art. 296^6, care se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj si se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.
(5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 296^4, corectata cu veniturile specifice fiecarei contributii in parte, cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si, dupa caz, la art. 296^16.
(6) În cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) În situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), calculul contributiei individuale de asigurari sociale si al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin aplicarea cotelor contributiilor sociale individuale respective, prevazute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare.
(8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^5-296^13, dupa caz.
(9) Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.

LEGEA 5/2013 – BS 2013 prevede la art. 9 (6) din SECŢIUNEA 3: Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013:
Art. 9

(6) Pentru anul 2013, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:
a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

LEGEA 6/2013 – BASS 2013 prevede:
Art. 16 – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.
Art. 17 – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.
Art. 18 – (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) pct. d1) şi d2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

COTE in anii anteriori:
Cotele de contributii sociale obligatorii – 2012
Cotele de contributii sociale obligatorii – 2011
Cotele de contributii de asigurari sociale – 2010
Cotele de contributii de asigurari sociale – 2009

1 COMENTARIU