AC18 (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru aviatie, alta decât aviatia turistica în scop privat. Prin aviatie turistica în scop privat se întelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
b) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de închiriere ori cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
e) produsele energetice – gazul natural, carbunele si combustibilii solizi – folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizati în domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare în cursurile de apa navigabile si în porturi;
h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intra în România dintr-o tara terta, continute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si în containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrâni, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de învatamânt si lacasuri de cult;
l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre produsele urmatoare:
– produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;
– produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din biomase;
– produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
– produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;
m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica în curent continuu, instalatiile energetice amplasate în marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 kW;
o) produsele cuprinse în codul NC 2705, utilizate pentru încalzire.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice. AC18

- Publicitate -