AC18 (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 206^2 lit. a), atunci când sunt:
a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% în volum;
f) utilizate în scop medical în spitale si farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fara crema, cu conditia ca în fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia altor produse;
h) utilizate în procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
i) utilizate ca esantioane pentru analiza sau ca teste necesare pentru productie ori în scopuri stiintifice.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice. AC18

- Publicitate -