ART. 162 Sfera de aplicare

175

AC18 Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrica.
AC18

- Publicitate -

3 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. OMEF nr. 771/2007 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse – versiune consolidată 24-12-2004 via eur-lex.europa.eu.
  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității -versiune consolidată 01-05-2004 via eur-lex.europa.eu.

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse – versiune consolidata 24-12-2004 via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/83/CEE din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice – versiune consolidata 01-01-2007 via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/84/CEE din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice – versiune initiala via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/79/CEE din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la țigări – versiune consolidata 20-12-2003 via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 92/80/CEE din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru țigarete – versiune consolidata 20-12-2003 via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 95/59/CE din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat – versiune consolidata 08-03-2002 via eur-lex.europa.eu

  Legislaţie transpusă: DIRECTIVA 2003/96/CE din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității – versiune consolidata 01-05-2004 via eur-lex.europa.eu

 3. Litera g) a art. 162 a fost modificata de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24/2005. (modificare aplicabila cu data de 1 aprilie 2005).

  Litera g) a art. 162 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.

  Art. 162 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 143 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.