AC18 Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt detinute în afara antrepozitului fiscal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin normele metodologice. AC18

- publicitate -