ART. 206^52 Depunerea declaratiilor de accize

144

AC18 (1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), destinatarul înregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune în parte.
(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta, de catre platitorii de accize, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), orice persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa se depuna imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si, prin derogare de la art. 206^51, acciza se plateste în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care a fost depusa declaratia. AC18

- Publicitate -