ART. 206^50 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

86

AC18 Destinatarii înregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, în conditiile stabilite prin normele metodologice. AC18

- Publicitate -