AC18 (1) Atunci când s-a comis o neregula în cursul unei deplasari a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art. 206^47 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul membru în care s-a comis neregula.
(2) Atunci când s-a constatat o neregula în cursul unei deplasari a produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art. 206^47 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum si nu este posibil sa se determine locul în care s-a comis neregula, se considera ca aceasta s-a comis în statul membru în care a fost constatata, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate acestea, daca statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data achizitionarii produselor accizabile, se aplica dispozitiile alin. (1).
(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora în conformitate cu art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau cu art. 206^47 alin. (4) lit. a) si de orice persoana care a participat la neregula.
(4) Autoritatile competente din statul membru în care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele dupa perceperea acestora în statul membru în care a fost comisa ori constatata neregula. Autoritatile competente din statul membru de destinatie elibereaza garantia depusa în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4) lit. a).
(5) În sensul prezentului articol, neregula înseamna o situatie aparuta în cursul unei deplasari a produselor accizabile în temeiul art. 206^44 alin. (1) sau al art. 206^48 alin. (1), care nu face obiectul art. 206^47, din cauza careia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat în mod corespunzator. AC18

- Publicitate -