AC18 (1) În situatiile prevazute la art. 206^44 alin. (1) si la art. 206^47 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatile competente din statul membru în cauza, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru.
(2) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile în cauza va fi dovedita într-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru în care a avut loc distrugerea totala ori pierderea iremediabila sau din statul membru în care aceasta a fost constatata, în cazul în care nu este posibil sa se determine unde a avut loc. Garantia depusa în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4) lit. a) se va elibera.
(3) Regulile si conditiile pe baza carora se determina pierderile mentionate la alin. (1) sunt prevazute în normele metodologice. AC18

- publicitate -