ART. 206^47 Vânzarea la distanta

77

AC18 (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilita în România, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre România, direct sau indirect, de catre vânzator ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în România.
(2) În cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile în România în momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se platesc în conformitate cu procedura stabilita în normele metodologice.
(3) Persoana platitoare de accize în România este fie vânzatorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România si autorizat de autoritatile competente din România. Atunci când vânzatorul nu respecta dispozitiile alin. (4) lit. a), persoana platitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
(4) Vânzatorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuie sa se înregistreze si sa garanteze plata accizelor în conditiile stabilite si la autoritatea competenta, prevazute în normele metodologice;
b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la lit. a), dupa sosirea produselor accizabile;
c) sa tina evidente contabile ale livrarilor de produse accizabile.
(5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum în România, care sunt achizitionate de o persoana, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilita în alt stat membru, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre acel stat membru, direct sau indirect, de catre vânzator ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele percepute în România se restituie sau se remit, la solicitarea vânzatorului, daca vânzatorul ori reprezentantul sau fiscal a urmat procedurile stabilite la alin. (4), potrivit cerintelor stabilite de autoritatea competenta din statul membru de destinatie. AC18

- Publicitate -