AC18 (1) În situatia prevazuta la art. 206^44 alin. (1), produsele accizabile circula între România si alt stat membru sau între alt stat membru si România, împreuna cu un document de însotire care contine datele principale din documentul prevazut la art. 206^31 alin. (1). Structura si continutul documentului de însotire sunt stabilite de Comisia Europeana.
(2) Persoanele prevazute la art. 206^44 alin. (4) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) înaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;
b) sa plateasca accizele în prima zi lucratoare imediat urmatoare celei în care s-au receptionat produsele;
c) sa accepte orice control care sa permita autoritatii competente teritoriale sa se asigure ca produsele accizabile au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite. AC18

- Publicitate -