AC18 (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 206^47 alin. (1), în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru sunt detinute în scopuri comerciale în România pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauza sunt supuse accizelor, iar accizele devin exigibile în România.
(2) În sensul prezentului articol, detinere în scopuri comerciale înseamna detinerea de produse accizabile de catre o alta persoana decât o persoana fizica sau de catre o persoana fizica în alte scopuri decât pentru uz propriu si transportarea de catre aceasta, în conformitate cu art. 206^43.
(3) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în România.
(4) Persoana platitoare de accize devenite exigibile este, în cazurile prevazute la alin. (1), persoana care efectueaza livrarea sau detine produsele destinate livrarii sau careia îi sunt livrate produsele în România.
(5) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 206^49, în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru se deplaseaza în cadrul Comunitatii în scopuri comerciale, produsele în cauza nu sunt considerate ca fiind detinute în aceste scopuri pâna în momentul în care ajung în România, cu conditia ca deplasarea sa se realizeze pe baza formalitatilor prevazute la art. 206^45 alin. (1) si (2).
(6) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri între un alt stat membru si România, dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în momentul în care nava sau aeronava se afla pe teritoriul unuia dintre cele doua state membre, nu sunt considerate ca fiind detinute în statul membru respectiv în scopuri comerciale.
(7) În cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în România si care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor daca autoritatea competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice. AC18

- publicitate -