Sari la conținut

AC18 (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta în România sunt exigibile numai în statul membru în care se achizitioneaza produsele accizabile.
(2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea în vedere cel putin urmatoarele cerinte:
a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
b) locul în care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.
(3) Produsele achizitionate de persoanele fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, în conditiile si în cantitatile prevazute în normele metodologice.
(4) Produsele achizitionate si transportate în cantitati superioare limitelor prevazute în normele metodologice si destinate consumului în România se considera a fi achizitionate în scopuri comerciale si, în acest caz, se datoreaza acciza în România.
(5) Acciza devine exigibila în România si pentru cantitatile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum într-un alt stat membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau în numele acesteia. În sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice înseamna transportul de combustibil în alte recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentru combustibili si transportul de produse lichide pentru încalzire în alte recipiente decât în camioane-cisterna folosite în numele unor operatori economici profesionisti. AC18

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version