AC18 (1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 206^44 alin. (7), la art. 206^47 alin. (5) si la art. 206^49 alin. (3) si (4), precum si a cazurilor prevazute la art. 206^58-206^60, accizele privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei în cauza, restituite sau remise de catre autoritatile competente din statele membre unde respectivele produse au fost eliberate pentru consum, în situatiile prevazute de statele membre si în conformitate cu conditiile stabilite de statul membru în cauza, în scopul de a preveni orice forma posibila de evaziune sau de abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decât cele prevazute la art. 206^56 si art. 206^58-206^60.
(2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite în conditiile prevazute în normele metodologice.
(3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite în conditiile prevazute în normele metodologice.
(4) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita. AC18

- Publicitate -