ART. 206^41 Nereguli si abateri

45

AC18 (1) Atunci când s-a produs o neregula în cursul unei deplasari de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a), se considera ca eliberarea pentru consum are loc în statul membru în care s-a produs neregula.
(2) În cazul în care, pe parcursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistata o neregula care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a) si nu este posibil sa se determine unde s-a produs neregula, se considera ca aceasta s-a produs în statul membru si la momentul în care aceasta a fost depistata.
(3) În situatiile prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile competente din statul membru în care produsele au fost eliberate pentru consum sau în care se considera ca au fost eliberate pentru consum, trebuie sa informeze autoritatile competente din statul membru de expeditie.
(4) Când produsele accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinatie si pe parcursul deplasarii nu a fost constatata nicio neregula care sa fie considerata eliberare pentru consum potrivit art. 206^7 alin. (1) lit. a), se considera ca neregula s-a produs în statul membru de expeditie si în momentul expedierii produselor accizabile. Face exceptie de la prevederile alin. (4) cazul în care în termen de 4 luni de la începerea deplasarii în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), expeditorul furnizeaza dovada încheierii deplasarii sau a locului în care a fost comisa neregula, într-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru de expeditie în conformitate cu art. 206^30 alin. (7). Daca persoana care a constituit garantia potrivit prevederilor art. 206^54 nu a avut sau nu a putut sa aiba cunostinta de faptul ca produsele nu au ajuns la destinatie, acesteia i se acorda un termen de o luna de la comunicarea acestei informatii de catre autoritatile competente din statul membru de expeditie pentru a-i permite sa aduca dovada încheierii deplasarii, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7), sau a locului comiterii neregulii.
(5) În cazurile prevazute la alin. (2) si (4), daca statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data începerii deplasarii, în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), se aplica dispozitiile alin. (1). În aceste situatii, autoritatile competente din statul membru în care s-a comis neregula informeaza în acest sens autoritatile competente din statul membru în care au fost percepute accizele, care restituie sau remit accizele în momentul furnizarii probei perceperii accizelor în celalalt stat membru.
(6) În sensul prezentului articol, neregula înseamna o situatie aparuta în cursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, diferita de aceea prevazuta la art. 206^7 alin. (5) si (6), din cauza careia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat conform art. 206^30 alin. (7). AC18

- Publicitate -